FIRST LEGO League

FIRST LEGO League

תכנית FIRST LEGO League חושפת תלמידים לעולם המרתק של מדע וטכנולוגיה. התכנית מעודדת אותם לחשוב ולפעול כמו מדענים ומהנדסים המתמודדים עם אתגר חדש מידי שנה הקשור למציאות היומיומית. האתגר עמו מתמודדים התלמידים כולל בנייה ותכנות רובוט אוטונומי המבצע משימות על גבי לוח משימה ייחודי, חקר ולימוד אודות נושא האתגר תוך חשיבה יצירתית והצגת פתרון חדשני כל זאת תוך פיתוח כישורים חברתיים כגון עבודת צוות, מנהיגות, שיתוף פעולה ומעורבות בקהילה. בהנחיית המדריכים, דמיונם הרב וכישוריהם, התלמידים מגלים עולם מרגש של אפשרויות המכשיר אותם להיות המהנדסים והמנהיגים של המחר.

 


במסגרת הפעילות הילדים:

 • יעצבו, יבנו ויתכנתו רובוט אוטונומי המבצע משימות על גבי לוח המשימה, באמצעות ®LEGO® MINDSTORMS
 • יכירו וישתמשו בעקרונות מתמטיים ומדעיים מהעולם האמיתי
 • יחקרו אתגרים עימם מתמודדים המדענים של ימינו
 • יפתחו את דרך החשיבה וילמדו להציג את הפתרון שגיבשו
 • ילמדו על שיתוף פעולה ועבודת צוות

הערכים של FIRST:

אנו מבטאים את הפילוסופיה של FIRST של מקצועיות אדיבה –®Gracious Professionalism ושיתוף פעולה תחרותי – ®Coorpetition באמצעות ערכי הליבה שלנו:

 • גילוי: אנו חוקרים מיומנויות ורעיונות חדשים.
 • חדשנות: אנו משתמשים ביצירתיות ובהתמדה לפתרון בעיות.
 • השפעה: אנו מיישמים את מה שאנו לומדים על מנת לשפר את העולם שלנו.
 • שיתופיות: אנו מכבדים זה את זה ומכירים בהבדלים שבינינו.
 • עבודת צוות: אנחנו חזקים יותר כשאנחנו עובדים ביחד.
 • הנאה: אנחנו נהנים וחוגגים את מה שאנחנו עושים!

קישור לאתר התכנית