JobMaster – עמדת לימוד הידראוליקה

עמדת ההדרכה JobMaster Training Station  (JMTS) ללימוד הידראוליקה מאפשרת הכשרת מיומנויות באמצעות התנסות מעשית. העמדה מלמדת את התלמידים את היסודות והעקרונות המתקדמים של כוח הנוזל ומערכות הידראוליות. התלמידים ילמדו לקבוע את התצורה של רכיבים הידראוליים תעשייתיים על מנת ליצור מגוון יישומים הידראוליים. התלמידים יכולים לחבר אלמנטים שונים, לשנות פרמטרים פיזיים ולבחון את תגובות המערכת. השילוב הייחודי של תוכנה, סימולציה וציוד תעשייתי אמיתי מאפשר לתלמידים לבחון ולפתור בעיות של מעגלים מדומים ואז ליישם את חיבורי החומרה במעגלים הידראוליים אמיתיים.

השארת פרטים לקבלת הצעת מחיר: