JobMaster – עמדת לימוד פניאומטיקה

עמדת ההדרכה JobMaster Training Station  (JMTS) ללימוד פניאומטיקה מאפשרת הכשרת מיומנויות באמצעות התנסות מעשית. העמדה מלמדת את התלמידים את היסודות והעקרונות המתקדמים של כוח אוויר ומערכות פניאומטיות. התלמידים ילמדו לקבוע את התצורה של רכיבים פניאומטיים תעשייתיים על מנת ליצור מגוון מערכות פנאומטיות. התלמידים יכולים לחבר אלמנטים שונים, לשנות פרמטרים פיזיים ולבחון את תגובות המערכת. השילוב הייחודי של תוכנה, סימולציה וציוד תעשייתי אמיתי חושף את התלמידים לתכנון ובקרה של מערכות פנאומטיות.

השארת פרטים לקבלת הצעת מחיר: