פניאומטיקה והידראוליקה

פניאומטיקה והידראוליקה

תוכנת סימולציה להידראוליקה

  • פותחה בישראל ע”י רובוטק
  • מאפשרת סימולציה של תהליך בהידראוליקה
  • למידת עקרונות ההידראוליקה

תוכנת סימולציה לפניאומטיקה

  • פותחה בישראל ע”י רובוטק
  • מאפשרת סימולציה של תהליך בפניאומטיקה
  • למידת עקרונות הפניאומטיקה

עמדת ההדרכה JobMaster Training Station  (JMTS) ללימוד הידראוליקה מאפשרת הכשרת מיומנויות באמצעות התנסות מעשית. העמדה מלמדת את התלמידים את היסודות והעקרונות המתקדמים של כוח הנוזל ומערכות הידראוליות. התלמידים ילמדו לקבוע את התצורה של רכיבים הידראוליים תעשייתיים על מנת ליצור מגוון יישומים הידראוליים. התלמידים יכולים לחבר אלמנטים שונים, לשנות פרמטרים פיזיים ולבחון את תגובות המערכת. השילוב הייחודי של תוכנה, סימולציה וציוד תעשייתי אמיתי מאפשר לתלמידים לבחון ולפתור בעיות של מעגלים מדומים ואז ליישם את חיבורי החומרה במעגלים הידראוליים אמיתיים.

עמדת ההדרכה JobMaster Training Station  (JMTS) ללימוד פניאומטיקה מאפשרת הכשרת מיומנויות באמצעות התנסות מעשית. העמדה מלמדת את התלמידים את היסודות והעקרונות המתקדמים של כוח אוויר ומערכות פניאומטיות. התלמידים ילמדו לקבוע את התצורה של רכיבים פניאומטיים תעשייתיים על מנת ליצור מגוון מערכות פנאומטיות. התלמידים יכולים לחבר אלמנטים שונים, לשנות פרמטרים פיזיים ולבחון את תגובות המערכת. השילוב הייחודי של תוכנה, סימולציה וציוד תעשייתי אמיתי חושף את התלמידים לתכנון ובקרה של מערכות פנאומטיות.

עמדת הדרכה דו-צדדית ניידת ומודולרית.  העמדה הינה פלטפורמת הבסיס לתוכניות הלימוד של רובוטק ללימוד בקרה, פניאומטיקה, הידראוליקה, חיישנים והדמיית תעשייה חכמה. העמדה מאפשר לתלמידים חרכוש כישורים מעשיים המכינים אותם לעולם האמיתי.העמדה מאפשרת התקנה מודולרית של רכיבים משני צדדיה. מאפשרת ניידות ברחבי המעבדה והתאמה למקומות קטנים.