יסודי

ילדים בגיל היסודי ניחנים ביכולת תכנון ביצוע ופתרון בעיות באופן שיטתי. הפתרונות שאנו מציעים מאפשרים לילדים להוציא רעיון מהכוח אל הפועל תוך שימוש בתהליך התיכון design process בדרך חוויתית בסביבה טכנולוגית . (Mioduser & Dagan, 2007)
סביבה טכנולוגית חדשנית זו מעוררת סקרנות ומקדמת ידע, ערכים ומיומנויות ומשתלבת בתוכנית הלימודים ובלימודי העשרה הנלמדים כיום במסגרת לימודי הSTEAM.
אנו מספקים מעטפת כוללת המכילה, מלבד המוצר הטכנולוגי גם הטמעה, הדרכה וסיוע לצוות הפדגוגי בהפעלת המוצרים והערכות.

סינון לפי קטגורית מוצר: